Overview

Committees

 • Gyeongju, Pohang / Korea
 • 25th (Sun) - 28th (Wed) June 2023

Committees

 • Chair

  Sung-Joon Kim (POSTECH)

 • Co-Chair

  Dong Joon Min (Yonsei U.)

  SeDon Choo (KIM, POSCO)

 • Committee

  Youn-Bae Kang (POSTECH)

  Young Joo Kim (KOMERA)

  Sung-Mo Jung (POSTECH)

  Sang-Ho Yi (POSCO, POSTECH)

  Joo Hyun Park (Hanyang U.)

  Hyeong Jin Kim (Hyundai Steel)

  In-Ho Jung (Seoul Nat'l U.)

  Il Sohn (Yonsei U.)

  Joonho Lee (Korea U.)

  Yongsug Chung (Tech U. of Korea)

  Youngjo Kang (Dong-A U.)